Blogi 23.6.2021

Koeaika ohi: nämä kaksi asiaa yhdistävät goforelaisia

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 3 vuotta sitten.

Kirjoitin tammikuussa aloituksestani Goforen rekrytointitiimissä ja siihen johtaneesta päätöksentekoketjusta. Koeaikani päättyi toukokuun alussa ja tässä vaiheessa lienee sen tekstin lukeneita kohtaan reilua tehdä pieni välitilinpäätös. Olenko itse maistanut edellisessä tekstissäni tarjoilemaani koiranruokaa?

”Mikä erottaa Goforen muista IT-konsulttifirmoista?”

Pääasiallinen tehtäväni on löytää uusia goforelaisia, joten yllä oleva kysymys esitetään minulle lähes päivittäin. Ja hyvä niin, sillä se on aivan olennainen kysymys. Päällisin puolin näyttäytynemme suurin piirtein samanlaisilta kuin Ite wikin 1998 muuta siellä listattua yritystä. Jos saman kysymyksen esittäisi jokaiselle goforelaiselle, olisi erilaisia vastauksia varmasti yhtä monta kuin vastaajiakin, eli yli 800.

Olennaista onkin tiedostaa ja ymmärtää tekijöitä, jotka yhdistävät kymmenissä eri tehtävissä työskenteleviä ammattilaisiamme, ja peilata näitä tekijöitä omiin prioriteetteihin. Näitä tekijöitä ovat arvomme ja kulttuurimme.

Arvot, jotka näkyvät arjessa

Itselleni organisaation arvot ja niiden toteutuminen arjessa on yksi keskeisimmistä mielekkään työn kriteereistä. Goforelaisten ja Goforesta kiinnostuneiden kanssa keskustellessani olen huomannut, etten ole yksin.

Goforen arvoja ovat tavoite olla kaikille hyvä työpaikka ja ymmärrys siitä, että elämme asiakkaidemme onnistumisesta.

Kaikki se, mitä olen tähän mennessä tehnyt tai nähnyt on ollut kytköksissä jompaan kumpaan tai molempiin arvoihin. Tämä on poikkeuksellista, sillä edelleen arvot jäävät suurimmassa osassa organisaatioista arjesta irralliseksi sanahelinäksi. Yrityskulttuurimme ansiosta olen päässyt tekemään ja näkemään todella paljon siihen nähden, että aloitin vasta äskettäin.

Tasavertaisuus, läpinäkyvyys, luottamus

Goforen työmahdollisuuksista kiinnostuneiden kanssa keskustellessani kerron useimmiten kulttuurimme tiivistyvän tasavertaisuuden, läpinäkyvyyden ja luottamuksen periaatteisiin.

Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kaikki Goforea ja toimintaamme koskeva tieto on jokaisen saatavilla, ellei lainsäädäntö tai pörssisäännöt sitä rajoita. Suurimmaksi osaksi ei rajoita. Johtoryhmämuistiot, asiakaspalautteet, henkilöstöpalautteet kaikkine kommentteineen, laskutusasteet, kollegoiden projektit ja osaaminen, käynnissä olevat sisäiset kehitysprojektit jne. ovat kaikki kenen tahansa nähtävillä.

Edellä kuvattu läpinäkyvyys mahdollistaa jokaisen goforelaisen tasavertaisen osallistumisen organisaatiota koskevaan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Mikäli asiakasprojektissa tai yleisemmin Goforen toiminnassa on kehitettävää, voi kuka tahansa nostaa havaintonsa keskusteluun ja kuka tahansa voi tähän halutessaan osallistua. Useimmiten keskustelut ovat myös tarkoittaneet konkreettisia tekoja asioiden muuttamiseksi.
Läpinäkyvyys ja tasavertaisuus vaativat toteutuakseen ympärilleen ihmiskäsityksen, jossa luottamus jokaiseen yksilöön on lähtökohta, eikä seuraus puheista, teoista, tuloksista tai yrityksessä vietetystä ajasta.

Mitä tähän mennessä on jäänyt käteen?

Ensimmäisistä viikoista on jäänyt mieleen saatavilla olevan tiedon paljous ja Slackissa todella aktiivisesti jatkuvasti käynnissä olevat keskustelut asiasta ja sen vierestä. Uteliaana ja tiedonjanoisena halusin tietenkin yrittää ottaa haltuun tämän kaiken, ja nopeasti. Huomasin pian sen mahdottomuuden ja aloin opetella itselleni relevantin tiedon suodattamista niistä kanavista, joista sitä näyttäisi eniten tulevan.

Aikaa meni alussa lisäksi laajaan sidosryhmäjoukkoon tutustumiseen ja erilaisiin perehdytyksiin osallistumiseen. Infoähkyn helpotettua seuraava yllätys oli käynnissä olevien kehitysprojektien ja niiden aihioiden määrä. Jälkikäteen tämä on alkanut tuntua ymmärrettävältä.

Kun tuodaan yhteen satoja asiakkaidensa toimintaa työkseen kehittäviä ammattilaisia ja tarjotaan heille työkalut olisi pikemminkin huolestuttavaa jos omasta organisaatiosta ei löytyisi parannettavaa. Kulttuurissamme kehotetaan ihmisiä tarttumaan havaittuihin epäkohtiin sekä kehitysmahdollisuuksiin. Niihin myös tartutaan ja asioihin saadaan muutoksia.

Omalta osaltani olen päässyt uusien goforelaisten rekrytoinnin ohessa osallistumaan mm. rekryprosessiemme kehittämiseen, Goforen työnantajakuvan ja viestintämme kehittämiseen, sekä moneen muuhun. Työni on siis ollut juuri sellainen sillisalaatti jonka toivoin löytävänikin!

Jos Goforen yrityskulttuuri alkoi kiinnostaa sinua tarkemmin, pääset tutustumaan siihen täällä.

Gofore Crew

Janne Borro

Digital Quality Assurance

Kirjoittaja on kestävästä liiketoiminnasta ja 2020-luvun johtamisesta innostuva IT-alan osaamisenhankinnan moniottelija ? Goforella Jannen työ keskittyy projektiresursointiin ja alihankintaan ohjelmistotestauksen ja tietoturvakonsultoinnin alueella.

Takaisin ylös