Blogi 12.10.2021

Onnistunut työnantajabrändi lunastaa mielikuvat teoilla

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 3 vuotta sitten.

Työnantajamielikuvaa rakennetaan parhaiten työkulttuuriin ja yhteisöllisyyteen liittyvillä teoilla.

Työnantajamielikuvan vetovoima ja aitous syntyvät siitä, että liiketoiminta on vastuullista ja läpinäkyvää ja organisaatiossa halutaan tuottaa parasta mahdollista työntekijäkokemusta. Toisaalta negatiivisen huomion hetkinä sorvatut sirkustemput alleviivaavat organisaation kipupisteitä entisestään.

Joskus organisaatio on tilanteessa, jossa sen on lähdettävä rakentamaan uusia perustuksia yrityksen arjen toimintaan. Tahtotila yrityskulttuurin muutokselle on oltava jatkuva, jotta saavutetaan muutakin kuin laastariratkaisuja. Esimerkillinen työntekijöistä huolehtiminen ja positiivinen työntekijäkokemus eivät elä omassa kuplassaan, työyhteisön sisällä, vaan ne rakentavat koko yrityksen mainetta ja menestystä.

Positiivinen vaikuttavuus kaiken tekemisen ydin

Goforella kaiken tekemisen ytimessä on edelleen 20 vuotta sitten määritellyt arvot: Olla kaikille hyvä työpaikka ja elää asiakkaiden onnistumisista. Maailma ympärillämme muuttuu ja se muuttaa myös tapaamme toteuttaa arvojamme arjessa. Eniten arvostan, että kampanjavetoisen näkyvyyden ja yksittäisten työntekijäkokemusten sijaan Gofore toteuttaa arvotyötä kestävästi konkreettisin teoin. Teoista viestitään moniäänisesti, avoimesti ja dialogia eri sidosryhmien kanssa rakentaen. Positiivinen vaikuttavuus ja jatkuvuus on kaiken tekemisen ydin, joka on vahvistanut Goforen työnantajabrändiä.

Teemme konkreettisia tekoja esimerkiksi

  • naisten osuuden lisäämiseksi IT-alalla,
  • kouluttamalla itse työntekijöitä avoimiin rooleihin,
  • tukemalla työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia jatkuvasti uudistuvin palveluin,
  • muotoilemalla tulevaisuuden työelämää omalla esimerkillämme,
  • tarjoamalla työpanosta ja osaamista ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen, ja
  • toimimalla merkittävässä roolissa Suomen digitalisoinnissa ja kansalaisten arjen sujuvuuteen vaikuttavissa palveluissa.

Sidosryhmiämme selkeästi puhuttelevat vetovoimatekijät ovat esimerkiksi työn merkityksellisyys, vastuullisuus ja työkulttuuri. Menestystekijöitä ovat koko organisaation toiminnan läpinäkyvyys, yhteisöllisyys ja luottamus sekä itseohjautuvuudessa onnistuminen, joka on siivittänyt myös yrityksen kasvua.

Positiivinen vaikuttavuus ja jatkuvuus on kaiken tekemisen ydin, joka on vahvistanut Goforen työnantajabrändiä.

Työnantajabrändiä ei nähdä irrallisena kokonaisuutena vaan sen kautta on mahdollista tuoda esille valittuja vetovoimatekijöitä, joiden on huomattu puhuttelevan Goforen liiketoiminnan ja yrityksen kasvun kannalta tärkeitä potentiaalisia työntekijöitä: kokeneita digitalisaation ja muutoksen johtamisen ammattilaisia, jotka ovat itseohjautuvia, motivoituneita ja kaipaavat työlleen syvempää merkityksellisyyttä.

Olemme myös sanoittanut tässä haastavassa (työ)markkinassa uuden brändilupauksen, joka erottautuu ja on kantaaottava – sekä toimii myös työnantajabrändin yhtenä vahvana kärkenä. Gofore haluaa olla eettisen digimaailman pioneeri.

Eettisen digitalisaation edelläkävijä

Pioneering an ethical digital world -lupauksella tarkoitamme sitä edelläkävijyyttä, jota haluamme kaikessa tekemisessämme edustaa, tehdä yhteiskunnallisesti hyvää niin asiakasprojektien kautta kuin olemalla aktiivinen yrityskansalainen. Vahvana suunnannäyttäjänä tässä työssä on toiminut esimerkiksi yhdessä työntekijöiden kanssa kirjoitettu Code of Ethics.

Tavoitteena monimuotoinen ja moniammatillinen työyhteisö

Alan keskusteluissa on ollut pidempään esillä naisten osuus työntekijöistä. Suomessa IT-alan henkilöstöstä n. 28 % on naisia. Goforella vuonna 2021 naisia on 34 % ja vuonna 2021 elokuun loppuun mennessä Goforelle rekrytoiduista henkilöistä 36 % on naisia.

Universumin teettämän tutkimukseen mukaan Gofore on myös onnistunut viestimään itsestään IT-alan naisia puhuttelevalla tavalla. Teemoja ovat esimerkiksi vastuullisuus, arjen ja työelämän tasapaino ja työn joustot.

Uusi kulttuurikirja luotiin yhdessä

Näemme kulttuurin vahvana strategisen johtamisen työkaluna ja kulttuurin tukemiselle ja kehitystyölle annetaan paljon painoarvoa ja ajatusta, joka vahvistaa myös yrityksen vetovoimaa. Kulttuurimme kertoo työyhteisön kunnianhimosta ja jatkuvasta kehittymisestä, joka auttaa asiakkaita menestymään. Yhteinen tavoitteemme on rakentaa arjen tekojen ja kohtaamisen kautta myös työpaikkaa, joka on hyvä meille kaikille työntekijöille.

Esimerkiksi Goforen kulttuurin uudelleenmäärittelytyö tehtiin yhdessä goforelaisten kanssa, ja se on sanoitettu, jotta ymmärrämme paremmin minkälaista työskentely Goforella on, ja mitä goforelaisilta odotetaan. Kirjan antamat esimerkit kuvaavat goforelaisten aitoja kokemuksia ja ajattelutapoja. Lue lisää kulttuurikirjastamme.

We Care <3

Tänä syksynä päätimme nostaa yhden kulttuurimme kulmakivistä, välittämisen, syksyn teemaksi ja tehdä siitä näkyvää. Niin pienillä kuin vähän isommillakin teoilla. Syntyi We Care <3 -kampanja, jonka ideana on tarjota kaikille työntekijöillemme henkilökohtainen 150 euron budjetti käytettäväksi kunkin omaa arkea helpottaviin palveluihin. Arvojemme mukaisesti halusimme toimia vastuullisesti ja luoda hyvää myös ympärillemme. Siksi kampanjamme tukee myös kotimaisia palvelualan yrityksiä. ?

 

Lue konkreettisista vastuullisuusteoistamme lisää:

Paikaton työ

Tulevaisuuden työn muotoilusta viimeisimpiä esimerkkejä on Paikaton työ, josta syntyi koronavuonna myös laajempi ilmiö muiden toimijoiden seuratessa Goforen esimerkkiä. Organisaatiot myös IT-alan ulkopuolella heräsivät siihen, että työelämän tarvitsee mahdollistaa ihmisille erilaisia, heidän elämäntilanteeseensa sopivia ratkaisuja houkutellakseen parhaita osaajia ja palvellakseen kestävää työelämää.

Future of Work

Goforen sisäinen kehittämishanke Future of Work on yrityksen uusin organisaatiomuotoiluprojekti, jossa yhdessä Goforen työntekijöiden kanssa on pohdittu tulevaisuuden työnteon tapoja ja niitä tukevia palveluita sekä yrityksen omaan käyttöön että asiakkaiden avuksi.

Pilviakatemia

Pilviakatemia on konkreettinen teko, jolla on pyritty vastaamaan pilviosaajien rekrytointitarpeisiin.  Koulutuksen periaate on ollut alusta asti, että koulutettavien työsuhde alkaa ensimmäisestä koulutuspäivästä ja he myös saavat palkkaa koko koulutusajalta.

#WorkingOnTheMove

Omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen innostettiin kuluneen vuoden aikana muun muassa #WorkingOnTheMove-kampanjalla, jolla tarjottiin konkreettisia ideoita, miten hyödyntää työaikaa myös liikkumiseen.

Goforella työntekijälähtöisyys ja vahva välittämisen kulttuuri on toteutunut tukemalla työntekijöidensä kokonaisvaltaista hyvinvointia jatkuvasti uudistuvin palveluin ja ideoin. Uusia palveluita kartoitetaan ja otetaan käyttöön myös työntekijöiden itsensä aloitteesta ja halusta tarjota myös kollegoille parasta mahdollista työelämäkokemusta.

Kestävä kehitys ja sen mahdollisuudet

Kestävän kehityksen tuomat mahdollisuudet sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioissa nähdään Goforella innostavina. Gofore kehittää menetelmää ja työkaluja, jotka mahdollistavat kestävän kehityksen periaatteiden ja niiden pohjalta luotujen mittareiden mukaan ottamisen kaikkeen tekemiseen ja strategian ja innovaation keskiöön. Lue lisää Good Growth -työstämme. ?

Gofore on myös tehnyt muun muassa Itämeri-sitoumuksen, jonka myötä yrityksemme tarjoaa työpanostaan ja asiantuntemustaan dataa hyödyttäviin teknologioihin liittyen.

Ajattelemme, että yritystoiminnan ja digitalisaation mahdollisuuksia tulisi hyödyntää kestävän kehityksen ja työelämän haasteiden ratkaisemisessa huomattavasti nykyistä enemmän. Tämä on nähty yrityksessä tärkeänä teemana, jossa haluamme toimia esimerkkinä muille toimijoille.

Jos haluat kuulla lisää kulttuuristamme ja uusista työelämää muotoilevista avauksistamme, seuraa meitä myös LinkedIn:issä sekä Instagramissa ?

Liity joukkoon! Gofore on palkittu vuoden 2021 työnantajabrändinä. Hae nyt ja liity osaksi palkittua kulttuuriamme. Katso avoimet työpaikat.

 

Meri Mattila

Meri on tarinoista innostuva viestinnän asiantuntija. Hän rakentaa työnantajabrändiä yhdessä kaikkien goforelaisten kanssa. Meriä kiinnostaa työnantajamielikuvan kehittäminen, sekä positiivinen palaute ja empatia osana työelämätaitoja.

Takaisin ylös