Kriittiset palvelut muutosten kourissa

Energiasektori

Energia-alan viimeaikaiset mullistukset ovat lisänneet operatiivisen tehokkuuden maksimoinnin sekä reaaliaikaisen seurannan tarvetta. Menestyminen edellyttää innovatiivisia ratkaisuja ja aitoa asiakaslähtöisyyttä.

Innovatiivisia ratkaisuja ja aitoa asiakaslähtöisyyttä

Toimialan kehityksen keskiössä ovat tällä hetkellä:

 • Hajautetun energiantuotannon ratkaisut
 • Ekosysteemien väliset integraatiot
 • Reaaliaikaisen datan käyttö niin tilannekuvan muodostamiseen, häiriö- ja asiakashallintaan kuin liiketoimintaprosessien digitalisoinnin tueksi

Edistykselliset teknologiat luovat mahdollisuuksia toteuttaa parannuksia, joilla leikataan kustannuksia, tuotetaan kilpailuetua, varmistetaan sääntelyn noudattaminen, lisätään turvallisuutta ja reagoidaan ilmastonmuutokseen.

Ratkaisuja energia- ja siirtoyhtiöille

 • Toimintaympäristö muuttuu ja uusiutuvat energialähteet korvaavat vanhaa energiatuotantoa, jolloin kestävä kehitys on otettava laajasti huomioon liiketoimintaa kehitettäessä
 • Hajautetut energiatuotannon ratkaisut vaativat kapasiteetin hallinnalta aiempaa enemmän, liiketoimintamalli muuttuu kohti operaattorimaista toimintaa
 • Kuluttajat vaativat enemmän tietoa omasta reaaliaikaisesta energiankulutuksestaan ja ratkaisuja energiansäästöön, helppokäyttöisten sovellusten ja datan rooli kasvaa koko ajan

Ratkaisuja teknologia- ja ratkaisutoimittajille

 • Kysyntä uudenlaisia sähkölatausratkaisuja kohtaan kasvaa ja infrastruktuuria on uudistettava
 • Uusiutuvan energian ratkaisut tulevat osaksi energiatuotantoa, joka edellyttää sektori-integraatiota ja parempaa kapasiteetin hallintaa
 • Jatkuva optimointi ja kustannusten minimointi laitteiden ja ratkaisujen tuotannossa sekä huollossa lisää tarvetta digitaalisille ratkaisuille koko elinkaaren ajalle suunnittelusta käyttöön

Tunnistatko potentiaalisi datan ja tekoälyn hyödyntämisessä?

DATA, AI JA ENNUSTAMINEN

Potentiaalin tunnistaminen vaatii uusien teknologioiden ymmärrystä sekä rohkeutta kokeilla. Uudet mahdollisuudet löytyvät vain etsimällä. Datasta ja algoritmeista saadaan paras hyöty irti jatkuvassa toimintatapojen ja järjestelmien kehittämisessä. Datan hyödyntäminen kannattaa vakiinnuttaa osaksi normaaleja toimintatapoja. Tyypillisesti nämä uudet toimintatavat liittyvät johtamiseen erilaisten tilanne analyysien tai ennusteiden kautta, sekä prosessien automatisointiin tai avustamiseen.

Autamme sinua:

 • Ymmärtämään tekoälyn ja koneoppimisratkaisujen mahdollisuuksia käytännönläheisesti mutta myös kertoen tulevaisuuden mahdollisuuksista – mitä voimme tehdä nyt, entä tulevaisuudessa?
 • Saamaan täysin uudenlaista tietoa ja analyysia organisaatiosi tuottamasta tiedosta.
 • Ketterää tiedolla johtamista, ihmislähtöisesti.
 • Parantamaan tiedon laatua ja rakentamaan kestävää pohjaa tulevaisuuden kehitykselle.

Kaikki alkaa laitteista

IOE, DATAN KERÄÄMINEN, ENERGIASEKTORIN LAITTEET

Internet of Energy (IoE) -ratkaisujen kehittäminen niin laitteisiin kuin pilviympäristöihin on erikoisosaamistamme. Esimerkiksi asiakkaamme Aidonin pilvisiirtymässä luotiin pilven hallintamalli, jossa lähes miljoonasta sähkömittarista saatava data on ketterästi jalostettavissa modernin liiketoiminnan tarpeisiin.

Autamme sinua:

 • Ymmärtämään kuinka palveluita tuotetaan ja liiketoimintamallin muutos viedään läpi organisaatiossa
 • Hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita esimerkiksi datahub mahdollistaa.
 • Hallitsemaan Vehicle-2-everything -kapasiteettia energiaverkossa.
 • Laitteiden tilan hallinnassa, sisältäen hälytykset, etäpäivitykset ja häiriötilanteiden hallinnan.
 • Verkkojen kuormituksen simuloinnissa ja mallinnuksessa.

Enemmän vaikuttavuutta pienemmällä rahalla

IT- JA LIIKETOIMINNAN KEHITYSPROJEKTIEN VETÄMINEN

Modernit kehityshankkeet ovat monitahoisempia ja kompleksisempia kuin koskaan aikaisemmin ja järjelmäkehityksessä julkaisuja voidaan tehdä vuosittaisen sijaan joka viikko ilman käyttökatkoja. Nykyaikaisten hankkeiden onnistuminen vaatii nykyaikaisia projektinhallintamenetelmiä.

Autamme sinua:

 • Laatimaan projekteillesi realistisen suunnitelman, pitämään projektit aikataulussa ja budjetissa sekä hallitsemaan ja johtamaan muutoksia projektin aikaisesti.
 • Ottamalla vastuun kehitysprojektiesi päivittäisjohtamisesta niin ihmisten johtamisesta kuin projektien tulosten saavuttamisestakin.
 • Ohjaamalla ja johtamalla kehitysprojekteissasi useiden toimijoiden yhteistyötä, projektitoimituksia ja niiden sopimuksenmukaisuutta.
 • Tarjoamalla tarvittaessa projektiammattilaistemme kautta käyttöösi alan parhaat menetelmät ja dokumenttipohjat sekä sovittamalla yhteen eri toimijoiden menetelmiä.
 • Huolehtimalla projektin aikaisesta, suunnitelmallisesta ja riittävästä viestinnästä projektiin liittyen.
 • Tukemalla tarvittaessa muutosjohtamista ihmiskeskeisesti.

Tulevaisuuden palveluiden suunnittelua

PALVELUMUOTOILU, UUDET PALVELUT, NOPEASTI & KETTERÄSTI

Palvelumuotoilu auttaa sinua yhdistämään asiakkaittesi ja organisaatiosi tarpeet ja luomaan käyttäjäystävällisiä sekä liiketoimintaa edistäviä ratkaisuja. Muotoilun menetelmiä voidaan käyttää myös ratkaistaessa muita liiketoiminnan haasteita, kuten sujuvoittamaan strategisia prosesseja tai muutoksen johtamista. Palvelumuotoilua hyödynnetään sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa.

Autamme sinua:

 • Luomaan palveluiden kautta uutta liiketoimintaa.
 • Muuttamaan tuotelähtöistä ajattelua palveluiden ja palveluliiketoiminnan suuntaan.
 • Tehostamaan ja parantamaan asiakkaasi kokemusta ja mahdollista asiakkaan sitouttamista tuotteeseen.
 • Inspiroitumaan tunnistamaan uudenlaisia mahdollisuuksia.

Osaamisemme on käytettävissäsi

Energia-alalla toimimme mahdollistajana eri yritysten välillä alan arvoketjun kaikissa vaiheissa – aina mittareiden kehittämisestä tiedon jalostamiseen saakka.

Ota yhteyttä!

Petri Mähönen

Tuotekehitys ja sulautetut järjestelmät

petri.mahonen@gofore.com

040 595 6563

Takaisin ylös