Kriittiset palvelut muutosten kourissa Energiasektori

Kriittiset palvelut muutosten kourissa Energiasektori

Innovatiivisia ratkaisuja ja aitoa asiakaslähtöisyyttä

Energia-alan viimeaikaiset mullistukset ovat lisänneet operatiivisen tehokkuuden maksimoinnin sekä reaaliaikaisen seurannan tarvetta. Menestyminen edellyttää innovatiivisia ratkaisuja ja aitoa asiakaslähtöisyyttä.

Toimialan kehityksen keskiössä ovat tällä hetkellä:

 • Hajautetun energiantuotannon ratkaisut
 • Ekosysteemien väliset integraatiot
 • Reaaliaikaisen datan käyttö niin tilannekuvan muodostamiseen, häiriö- ja asiakashallintaan kuin liiketoimintaprosessien digitalisoinnin tueksi

Edistykselliset teknologiat luovat mahdollisuuksia toteuttaa parannuksia, joilla leikataan kustannuksia, tuotetaan kilpailuetua, varmistetaan sääntelyn noudattaminen, lisätään turvallisuutta ja reagoidaan ilmastonmuutokseen.

DATA, AI JA ENNUSTAMINEN

Tunnistatko potentiaalisi datan ja tekoälyn hyödyntämisessä?

Potentiaalin tunnistaminen vaatii uusien teknologioiden ymmärrystä sekä rohkeutta kokeilla. Uuden mahdollisuudet löytyvät vain etsimällä. Datasta ja algoritmeista saadaan paras hyöty irti jatkuvassa toimintatapojen ja järjestelmien kehittämisessä.  Datan hyödyntäminen kannattaa vakiinnuttaa osaksi normaaleja toimintatapoja. Tyypillisesti nämä uudet toimintatavat liittyvät johtamiseen erilaisten tilanne analyysien tai ennusteiden kautta, sekä prosessien automatisointiin tai avustamiseen.

Autamme sinua:

 • Ymmärtämään tekoälyn ja koneoppimisratkaisujen mahdollisuuksia käytännönläheisesti mutta myös kertoen tulevaisuuden mahdollisuuksista – mitä voimme tehdä nyt, entä tulevaisuudessa?
 • Saamaan täysin uudenlaista tietoa ja analyysia organisaatiosi tuottamasta tiedosta.
 • Ketterää tiedolla johtamista, ihmislähtöisesti.
 • Parantamaan tiedon laatua ja rakentamaan kestävää pohjaa tulevaisuuden kehitykselle.

IOE, DATAN KERÄÄMINEN, ENERGIASEKTORIN LAITTEET

Kaikki alkaa laitteista

Internet of Energy (IoE) -ratkaisujen kehittäminen niin laitteisiin kuin pilviympäristöihin on erikoisosaamistamme. Esimerkiksi asiakkaamme Aidonin pilvisiirtymässä luotiin pilven hallintamalli, jossa lähes miljoonasta sähkömittarista saatava data on ketterästi jalostettavissa modernin liiketoiminnan tarpeisiin.

Autamme sinua:

 • Ymmärtämään kuinka palveluita tuotetaan ja liiketoimintamallin muutos viedään läpi organisaatiossa
 • Hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita esimerkiksi datahub mahdollistaa.
 • Hallitsemaan Vehicle-2-everything -kapasiteettia energiaverkossa.
 • Laitteiden tilan hallinnassa, sisältäen hälytykset, etäpäivitykset ja häiriötilanteiden hallinnan.
 • Verkkojen kuormituksen simuloinnissa ja mallinnuksessa.

IT/LIIKETOIMINNAN KEHITYSPROJEKTIEN VETÄMINEN

Enemmän vaikuttavuutta pienemmällä rahalla

Modernit kehityshankkeet ovat monitahoisempia ja kompleksisempia kuin koskaan aikaisemmin ja järjelmäkehityksessä julkaisuja voidaan tehdä vuosittaisen sijaan joka viikko. Nykyaikaisten hankkeiden onnistuminen vaatii nykyaikaisia projektinhallintamenetelmiä.

Autamme sinua:

 • Laatimaan projekteillesi realistisen suunnitelman, pitämään projektit aikataulussa ja budjetissa sekä hallitsemaan ja johtamaan muutoksia projektin aikaisesti.
 • Ottamalla vastuun kehitysprojektiesi päivittäisjohtamisesta niin ihmisten johtamisesta kuin projektien tulosten saavuttamisestakin.
 • Ohjaamalla ja johtamalla kehitysprojekteissasi useiden toimijoiden yhteistyötä, projektitoimituksia ja niiden sopimuksenmukaisuutta.
 • Tarjoamalla tarvittaessa projektiammattilaistemme kautta käyttöösi alan parhaat menetelmät ja dokumenttipohjat sekä sovittamalla yhteen eri toimijoiden menetelmiä.
 • Huolehtimalla projektin aikaisesta, suunnitelmallisesta ja riittävästä viestinnästä projektiin liittyen sekä tukemalla tarvittaessa muutosjohtamista ihmiskeskeisesti.

PALVELUMUOTOILU, UUDET PALVELUT, NOPEASTI & KETTERÄSTI

Tulevaisuuden palveluiden suunnittelua

Palvelumuotoilu auttaa sinua yhdistämään asiakkaittesi ja organisaatiosi tarpeet ja luomaan käyttäjäystävällisiä sekä liiketoimintaa edistäviä ratkaisuja. Muotoilun menetelmiä voidaan käyttää myös ratkaistaessa muita liiketoiminnan haasteita, kuten sujuvoittamaan strategisia prosesseja tai muutoksen johtamista. Palvelumuotoilua hyödynnetään sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. Julkiset organisaatiot muuntautuvat asiakaslähtöisemmäksi ja suunnittelevat kansalaisten elämää helpottavia palveluita.

Autamme sinua:

 • Luomaan palveluiden kautta uutta liiketoimintaa.
 • Muuttamaan tuotelähtöistä ajattelua palveluiden ja palveluliiketoiminnan suuntaan.
 • Tehostamaan ja parantamaan asiakkaasi kokemusta ja mahdollista asiakkaan sitouttamista tuotteeseen.
 • Inspiroitumaan tunnistamaan uudenlaisia mahdollisuuksia.

Osaamisemme on käytettävissäsi

Energia-alalla toimimme mahdollistajana eri yritysten välillä alan arvoketjun kaikissa vaiheissa – aina mittareiden kehittämisestä tiedon jalostamiseen saakka.

Ota yhteyttä – Aloitetaan yhteistyö jo tänään

Ari Hirvonen

Yksityinen sektori