Kankeasta ja vanhentuvasta toiminnasta kohti ketterää palvelutuotantoa

Järjestelmäympäristön modernisointipolku

Mitä jos sinulla olisi selkeä polku kankeista toimintatavoista ja vanhenevasta teknologiasta kohti modernia, skaalautuvaa ja kustannustehokasta palvelutuotantoa, joka mahdollistaa nopeamman markkinoillepääsyn sekä liiketoiminnan kehittämisen?

Hyödyt

Miksi modernisointi kannattaa?

Kustannukset ja skaalautuvuus

Kun siirryt moderneihin ja skaalautuviin teknologioihin, tuotanto nopeutuu ja virheet vähenevät. Investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Pystyt vastaamaan liiketoiminnan muuttuviin vaatimuksiin nopeasti, kun tekniset ympäristöt joustavat tarpeiden mukaan.

Toimittajariippumattomuus

Nykyaikaiset järjestelmät käyttävät universaaleja kieliä, on rakennettu käyttäjäystävällisesti ja ovat integroitavissa helposti muihin järjestelmiin, jolloin et ole riippuvainen yhden markkinajohtajan ekosysteemistä tai yhden toimittajan osaamisesta.

Työntekijäkokemus

Työntekijäsi ovat tyytyväisempiä ja kokevat työn merkityksellisemmäksi, kun ketterä kulttuuri ja käyttäjäystävälliset järjestelmät vähentävät ”turhaa” työtä, parantavat tiedon liikkumista ja säästävät aikaa vaikuttavalle työlle.

Ketterät menetelmät mahdollistavat monipuolisen yhteistyön ja samaan aikaan itsenäisen päätöksenteon, kun roolit ja tavoitteet ovat selvät.

Asiakastyytyväisyys ja mielenrauha

Teet asiakkaasi entistä onnellisemmaksi, kun pystyt reagoimaan asiakaspalautteeseen ketterästi kehittäen ja aiempaa nopeammalla palveluiden julkaisusyklillä.

Testatut ja laadukkaat palvelut suovat mielenrauhaa sekä sinulle että asiakkaallesi.

Miten järjestelmäympäristön modernisoinnissa onnistutaan?

YMMÄRRÄ MAHDOLLISUUDET JA RAKENNA POHJA

Työkaluja ja -vaiheita ymmärryksen parantamiseen:

 • Nykytilan kartoitus
 • Modernin palvelutuotannnon konsepti
 • Business case -esitutkimus
 • Visio, tavoitteet ja mittarit modernisointiin ja johtajuuteen
 • Pilvi- ja hybridistrategia
 • Modernisointisuunnitelman laatiminen
 • Ihmisten vaikutusanalyysi ja ihmisten muutoksen tiekartta
 • Tarvittavan ajattelutavan ja valmiuksien rakentaminen modernisoinnin johtamiseen
 • Hankintastrategia

Nämä kiinnostavat asiakkaitamme erityisesti: muutosjohtaminen, johdon konsultointi, ketterät menetelmät (agile coaching)

people sharing ideas around a table

JOHDA PALVELUTUOTANNON UUDISTUSTA

Työkaluja ja -vaiheita uudistuksen toteuttamiseen:

 • Järjestelmäympäristön haltuunotto (nykyinen SLA)
 • Ketterän kehitys- ja kyberturvallisuusajattelutavan, toimintatavan ja kulttuurin rakentaminen
 • Prosessien ja roolien ja vastuiden uudistaminen
 • Yritys- ja teknologiaarkkitehtuuri
 • Muutoksen ja ihmisten muutoksen johtaminen
 • Pilvi/hybridistrategian toteuttaminen
 • Uuden infrastruktuurin rakentaminen
 • DevOps-kehityksen ottaminen käyttöön
 • Laadunvarmistus, testausautomaatio
 • Käytettävyyssuunnittelu
 • Tiedolla johtaminen

Nämä kiinnostavat asiakkaitamme erityisesti: tietoturva, tiedolla johtaminen, skenaariotyöskentely, digikypsyyden kartoittaminen, eettinen design

 

TEHOT IRTI UUDISTUKSESTA

Työkaluja ja -vaiheita uudistuksen hyötyjen maksimointiin:

 • Digipalvelutehdas pyörii
 • Digitaalinen palvelutehdas mahdollistaa asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeiden jatkuvan täyttämisen
 • Varmistetaan luotettavuus ja minimoidaan seisokit
 • Esteettömien, eettisten ja kestävien palvelujen kehittäminen
 • Nykyaikaiset kontti- ja palvelimettomat palvelut mahdollistajina

Nämä kiinnostavat asiakkaitamme erityisesti: pilviratkaisut (esim. AWS, Azure), kyberturvallisuus, testiautomaatio, data, data-alustat, ketterä kehittäminen, modernit kontitetut- ja serverless-palvelut

Lakkaa lapioimasta rahaa vanhentuvaan teknologiaan!

Aiheuttaako vanheneva teknologia lisääntyvässä määrin toistuvaa turhaa työtä? Ovatko järjestelmät niin vanhoja, että sinulla on vaikeuksia löytää ihmisiä, jotka osaavat kehittää niitä?

Lataa ilmainen webinaaritallenne ja nappaa vinkit liiketoiminnan ja teknologioiden uudistamiseen!

LATAA TALLENNE

Asiantuntijoidemme näkemyksiä moderneista toimintatavoista

Onnistumisen elementit

Neljä näkökulmaa järjestelmäympäristön modernisointiin

Liiketoimintaviisaus

Muutos vanhentuneesta järjestelmäympäristöstä ja kankeasta kulttuurista moderniksi digitaaliseksi palvelutuotannoksi on monien suurien kokonaisuuksien summa, joka on suunniteltava ja johdettava huolellisesti, jotta voidaan minimoida liiketoimintariskit ja maksimoida myönteinen vaikutus asiakas- ja työntekijäkokemukseen – ja viime kädessä liiketoiminnan tulevaisuuteen.​

Suunnittelutyössä tarvitaan sekä toimialan tarpeiden ja tulevaisuuden tuntemista että ymmärrystä siitä, mitkä toimintatavat ja teknologiat palvelevat juuri omaa organisaatiota.

Eettisyys

Tee eettisesti ja ympäristön kannalta vastuullisia valintoja alusta alkaen. Niitä ohjaavat sekä palvelun käyttäjien tarpeiden monimuotoisuus sekä direktiivien asettamat vaatimukset esimerkiksi saavutettavuudelle.

Myös EU:n vaatima raportointi on helppo tehdä, kun toiminta ja data tukee vastuullisia päätöksiä.

Ihmislähtöisyys

Modernisoinnin positiiviset vaikutukset toteutuvat ja muutos maksaa itsensä takaisin ainoastaan, jos ihmiset alkavat toimia uudella tavalla ja käyttää uusia järjestelmiä.

Sekä johdon, työntekijöiden että omalta osaltaan myös asiakkaiden on omaksuttava uusia ajattelutapoja, rooleja ja rutiineja. Käytännön vaikutusten ymmärtäminen ja tunnistettuihin käännekohtiin vaikuttaminen varhaisessa vaiheessa tasoittaa tietä uudelle kulttuurille ja varmistaa muutoksen onnistumise

Teknologiaosaaminen

Teknologiavalinnoilla on ratkaiseva rooli vakaan modernisaatiopolun mahdollistamisessa. Saatavilla on tehokkaita, skaalautuvia, turvallisia ja kustannusoptimoituja ratkaisuja, jotka perustuvat testattuihin ja validoituihin teknologioihin ja pilviinfrastruktuuriin.

Teknologiapohjaa uudistettaessa on olennaista tunnistaa, missä järjestyksessä mikä komponentti tulee uusia ja mitä tietoja halutaan säilyttää, siirtää ja mahdollisesti rikastaa.

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös