Strategia, visio ja missio

Toimintamme tarkoitus on säteillä hyvää ympärillemme

Strategia, visio ja missio

Toimintamme tarkoitus on säteillä hyvää ympärillemme

Toimintamme tarkoitus on säteillä hyvää.

Missiomme on muuttaa maailmaa entistä paremmaksi.

Haluamme olla aina:

01 Kasvava ja kannattava

Tavoittelemme jatkuvaa orgaanista ja strategiaa tukevien yritysostoin tapahtuvaa kasvua, kannattavasti. Tavoittelemme kasvua kaikilla toiminta-alueilla ja asiakassegmenteissä. Uskomme, että tarve digitaalisen muutoksen asiantuntijapalveluille kasvaa edelleen ja että me pystymme kasvamaan markkinaa nopeammin.

02 Kehittyvä ja uudistumiskykyinen

Pyrimme vahvistamaan asemaamme ketteränä ja kulttuurillisesti vahvana, jatkuvasti kehittyvänä huippuasiantuntijaorganisaationa. Haluamme alati kehittyä yhtiönä, yhteisönä ja yksilöinä.

03 Vaikuttava ja vastuullinen

Olemme ylpeitä positiivisesta vaikutuksestamme yhteiskuntaan ja uskomme henkilöstön kesken jaetun arvopohjaisen vastuullisuuden auttavan kestävän menestyksen tavoittelussa.

04 Kansainvälinen

Visiomme on olla yksi merkittävistä digitaalisen muutoksen asiantuntijayrityksistä Euroopassa. Tavoitteenamme on olla kansainvälinen ja monimuotoinen yhtiö, jolla on kykyä palvella kansainvälisiä suurasiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kansainvälinen liiketoiminta suuntautuu sekä julkiseen että yksityiseen sektoriin.

05 Ainutlaatuista asiakas- ja työntekijäkokemusta tuottava

Tavoitteenamme on tuottaa poikkeuksellista asiakasarvoa yhteisten onnistumisten myötä asiakassuhteita syventäen. Tavoitteemme on, että Gofore on jokaiselle hyvä työpaikka.

Keskeiset vahvuutemme ovat:

  • Ihanteellinen positio kiihtyvästi digitalisoituvassa toimintaympäristössä
  • Puhtaasti seuraavan sukupolven tarjonta ketterään digitaaliseen muutokseen
  • Teknologialähtöinen johtaminen ja ihmiskeskeinen kulttuuri tukemassa skaalautuvuutta ja tehokkuutta
  • Liiketoimintamalli mahdollistaa ennustettavuuden ja pyrkii minimoimaan riskejä
  • Vahva historiallinen taloudellinen kehitys